in

Photoshop CS 6 ile Fotoğraf İşlemenin Temelleri

[100% Off] Photoshop CS 6 ile Fotoğraf İşlemenin Temelleri Udemy Coupon

Go to Offer

Bu kurs; Adobe’un sayfasından indireceğiniz 1 aylık deneme versiyonu ile Photoshop CS6 programını doğru planlamayla 1 aydan daha az sürede öğrenmenizi ve kendi tasarımlarınızı yapmanızı sağlayacaktır.
************************************************
Web sayfası tasarımcısı ya da fotoğrafçı olmanız çalışmalarınızda çok daha etkili görselleri oluşturmanızı sağlayacaktır.
Web ortamında birçok yerde konuyu anlatan video bulabilirsiniz. Ama hiçbirinin bir ders düzeninde olmaması, içeriğin belli bir sisteme göre verilmemesi doğru öğrenmeyi, kalıcı öğrenmeyi hiçbir zaman sağlamayacaktır. Bilgiler geçici bellekte kısa süreliğine depolanacak ve unutulacaktır.
 • Görüntü işlemenin temel tanım ve terimlerini öğrenecek
 • Bu alanda kullanılan paket programlar arasındaki eşdeğer özellikleri ve farklılıklarını öğrenecek
 • Resim üzerinde en uygun seçme işlemini gerçekleştirebilecek
 • Katmanlarla çalışmayı öğrenecek ve çalışmalarında akıcı ve hızlı bir çalışma yöntemini benimseyecek
 • Resimlerin iyileştirilmesi için efektler kullanmayı öğrenecek
 • Görsel açıdan doyurucu web sayfaları oluşturabilecek
 • Temel düzeyde hareketli resimler oluşturabilecek
 • Siyah beyaz resimleri renklendirebilecek
 • Fotoğrafçılıkta kullanılan fotoğrafı düzeltme (rötüşleme) tekniğini öğrenecek
 • Fotoğraflara filtre özelliği eklenmesini öğrenip, fotoğrafların yabancılaştırılmasını sağlamak
 • Araçlar yardımıyla her türlü görsel şekli oluşturmak.
Instructors: Murat Sakal

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Facebook Ad Copy that Converts | Udemy Coupon 100% OFF

PPC Mastery: The Beginner’s Guide to Bing Pay Per Click Ads | 100% OFF